دوره و شماره: دوره 61، شماره 1 - شماره پیاپی 1000375، فروردین 1388 (4) 
تهیه نقشه خاک‌های تحت تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از داده‌های

مارال خدادادی؛ فریدون سرمدیان؛ محمدصادق عسکری؛ حسینقلی رفاهی؛ علی‌اکبر نوروزی؛ احمد حیدری


ارزیابی اثر کمی متغییرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی

قاسم مرتضایی‌فریزهندی؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ سادات فیض‌نیا؛ محمد جعفری


تأثیر عامل‌های ادافیک بر جست‌دهی گونه‌های بلوط در جنگل‌های مریوان

مهدی پورهاشمی؛ محمدرضا مروی‌مهاجر؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ محمود زبیری؛ پریسا پناهی


بررسی الگوی مکانی درختان در جنگل‌های زاگرس

سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی هزینه تولید گروه قطع (اره موتوری)‌ در جنگل‌های اسالم استان گیلان

مهرداد نیکوی؛ هوشنگ سبحانی؛ باریس مجنونیان؛ محمدرضا مروی‌مهاجر؛ جهانگیر فقهی


بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ آرزو سلطانی؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی