دوره و شماره: دوره 61، شماره 4 - شماره پیاپی 1000378، فروردین 1388 (3) 
استفاده از تصویرهای ماهواره‌ای MODIS و شاخص NDSI به منظور تهیه نقشه‌های پوشش برفی

بهزاد رایگانی؛ سعید سلطانی‌کوپایی؛ سیدجمال‌الدین خواجه‌الدین؛ سوسن براتی


ارزیابی رابطه پوشش تاجی، شاخ و برگ و یقه گیاهان با تولید مرتع

حسین ارزانی؛ مهدی بصیری؛ سمیه دهداری؛ محمدعلی زارع چاهوکی