دوره و شماره: دوره 61، شماره 5 - شماره پیاپی 1000379، فروردین 1388 (4) 
بررسی روند رشد و اثر هرس ریشه بر رشد قطری و طولی نهال‌های بلندمازو در پیلمبرا_گیلان

خسرو ثاقب طالبی؛ ارسلان همتی؛ بابا خانجانی‌شیراز؛ ذوقعلی سیاهی‌پور؛ عباس اکبرزاده


ارزیابی اولویت‌ها و پتانسیل بازیافت از پسماندهای شهری شهرضا

فرناز ناظم؛ محمد‌علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی‌بختیاری؛ احمدرضا مساح