دوره و شماره: دوره 61، شماره 3 - شماره پیاپی 1000377، فروردین 1388 (2) 
بررسی چشم اندازها، راهبردها و فعالیت‌های پیشنهادی مدیریت جنگل

تقی شامخی؛ جهانگیر فقهی؛ آرزو سلطانی؛ حنانه محمدی‌کنگرانی؛ سیداشرف فیض‌نوروزی


روندآینده صادرات و واردات خمیر، کاغذ و فرآورده های آنها در ایران

علی بیات کشکولی؛ مهدی فائزی‌پور؛ علی عبدالخانی؛ امید رمضانی؛ امید حسینایی


بررسی کیفیت علوفه در دسترس دام نژاد دالاق در مراتع قشلاقی

حسین ارزانی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ حسین آذرنیوند؛ علی نیکخواه


بررسی ترکیب های اسانس گونه‌های جنس Artemisia L. در استان آذربایجان غربی

کاظم ساعدی؛ حسین آذرنیوند؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد جعفری


نقش گیاهان دارویی در مدیریت مراتع بحرانی

روجا صفاییان؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ نصرت‌ا... صفاییان