دوره و شماره: دوره 60، شماره 6 - شماره پیاپی 1000373، اسفند 1387 (3) 
تهیه نقشه فرسایندگی باران برای حوضه دریاچه نمک

شاهرخ حکیم خانی؛ محمدحسین مهدیان؛ محمود عرب‌خدری


واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسروی


بررسی و تعیین عوامل موثر بر رسوبدهی حوزه‌های آبخیز

محمد شعبانی؛ سادات فیض‌نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی


پهنه‌بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل

معصومه غریب؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی نجفی‌نژاد؛ محمد‌ابراهیم یخکشی


بررسی شکل ساقه درختان راش بر مبنای شاخص‌های اندازه ای و جنگل‌شناسی

محمد امینی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ داود پارساپژوه؛ روجا امینی


بررسی و طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای موجود

شعبان قلندرآیشی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ رامین رحمانی؛ وحید اعتماد


بررسی زمان‌سنجی و هزینه‌یابی اسکیدر اچ اس ام 904

اکبر نجفی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ مجید مخدوم؛ محمدرضا مروی‌مهاجر


بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز درختان حرا در برابر تنش فلزات سنگین

حسین ولی‌پور کهرود؛ سودابه علی‌احمد کروری؛ انوشیروان شیروانی؛ افشین دانه‌کار


بررسی تاثیر مواد افزودنی و تزریق CO2 بر خواص کاربردی

آرش جمالی؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌پور؛ سعید امیری


تولید خمیرکاغذ CMP از چوب صنوبر اورامریکن برای ساخت کاغذ روزنامه

اسماعیل رسولی‌گرمارودی؛ حسین رسالتی؛ سعید مهدوی‌فیض‌آبادی


تعیین مناسب‌ترین زمان جمع‌آوری بذر درمنه در استان خراسان

علی گزانچیان؛ حامد ظریف‌کتابی؛ اصغر پاریاب؛ اسماعیل فیله‌کش؛ گل‌حسن نعمتی؛ مهدی ایمانی