بررسی عملکرد دو نوع ترکیب مواد شیمیایی به‌منظور مجتمع کردن مواد چسبناک قبل از غربال

نویسندگان

چکیده

در فرایند بازیافت کاغذهای باطله و در بخش‌های مختلف فراوری خمیرکاغذ بازیافتی، عملیات مختلف جداسازی آلاینده‌ها بخش عمده هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. مواد چسبناک که در واقع مواد افزودنی نامحلول در آب موجود درکاغذ بازیافتی‌اند، در صورت جدا نشدن بر روی شبکه تر الیاف، توری ماشین کاغذ، نمد پرس و سیلندرهای خشک‌کن می‌چسبند و حتی بر روی محصول نهایی ظاهر می‌شوند و مشکلات فراوانی ایجاد می‌کنند. در این تحقیق،جداسازی این مواد با افزودن دو ترکیب جداگانه از مواد شمیایی مجتمع‌کننده در هنگام عملیات خمیرکاغذسازی از کارتن‌های با پوشش پارافین و کارتن‌های کنگره‌ای کهنه با لایه رویی لعاب‌دار (به عنوان یکی از عوامل ایجاد مواد چسبناک) بررسی شد. نتایج نشان دادند که غربال‌های ساده تاحدی در جداسازی ذرات درشت پارافین موفق بودند (مقدار وازده درخمیرکاغذ شاهد 5/3 درصد و در خمیرکاغذ حاوی پارافین حدود 7 درصد بود)، ولی برای جدا کردن ذرات ریز پارافین و مواد چسبناک کارایی لازم را ندارند. اگرچه مواد مجتمع‌کننده بر مقاومت‌های کاغذ دست‌ساز اثر منفی قابل توجهی نداشتند، در افزایش کارایی غربال‌های ساده برای جدا کردن مواد چسبناک و پارافین نیز اثر معنی‌داری نشان نداند. به‌طور کلی در هر سه نوع خمیر کاغذ کارتن کنگره‌ای استفاده از هیدروکسید سدیم موجب کاهش درصد وازده و افزایش مقاومت‌های کاغذ تولید ‌شده گردیده است، هرچند مقدار اثر‌گذاری آن به نوع خمیر کاغذ بازیافتی بستگی دارد.