دوره و شماره: دوره 60، شماره 5 - شماره پیاپی 1000338، اسفند 1387 (2) 
3. تاثیر پیتینگ، ریپینگ و کنتورفارو در ذخیره رطوبت

احد حبیب‌زاده؛ مسعود گودرزی؛ کریم مهرورزمغانلو؛ عزیز جوانشیر


7. بررسی حساسیت به فرسایش پادگانه‌های کواترنر حوزه آبخیز طالقان

سادات فیض‌نیا؛ علی محمدیان‌بهبهانی؛ محمدصادق زکی‌خانی


16. بررسی‌کمی‌ و کیفی زایدات میادین میوه و‌ تره‌بار شهر تهران

قاسمعلی عمرانی؛ مسعود منوری؛ رضا نقوی؛ علی بانی‌مهجور


17. تعیین غلظت جیوه در برخی اندام‌‌های باکلان بزرگ(Phalacrocorax carbo)

سهراب مظلومی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ سیدمحمود قاسمپوری


21. استفاده از پلی بوتادین ایزوسیانات به‌عنوان بهبود دهنده در چندسازه الیاف چوب/پلیمر

امیر نوربخش؛ کاظم دوست‌حسینی؛ احمد جهان‌لتیباری؛ عبدالرحمن حسین‌زاده