روندآینده صادرات و واردات خمیر، کاغذ و فرآورده های آنها در ایران

نویسندگان

چکیده

کاغذ به عنوان کالای تأثیر گذار در اقتصاد کشور می‌باشد. بررسی ها در زمینه تجارت این محصول فرآورده های جانبی آن محدود و برآورد روند آینده آن انجام نشده است. حال پرسش اساسی این است که در آینده صادرات و واردات خمیر،کاغذ و فرآورده‌های آنها چگونه و چه میزان می‌باشد؟ با عنایت به‌این پرسش، روش شناسی بررسی تحلیلی و برآوردی بوده و با بهره گیری از دو روش پیش بینی شامل؛ روش روند و معادله های رگرسیونی، به آزمون پرسش پرداخته شد.یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که پیش بینی با روش روند دقت بیشتری دارد. در سال‌های آینده (1387 به بعد) جمع کل واردات این فرآورده ها به مبلغ بیش از 500 میلیون و صادرات آنها به بیش از 20 میلیون دلار خواهد رسید. صادرات انواع کاغذ روزنامه، انواع کاغذ و مقوا، انواع کاغذ‌های بهداشتی، انواع کاغذ و مقوای جعبه‌ای و کل صادرات کاغذ و همچنین واردات انواع کاغذهای بهداشتی، انواع کاغذ و مقوای دارای مواد غیر کاغذی با توجه به توان و ظرفیت فنی تولید این دو، روند افزایشی دارد. یکی از دلایل تضاد جهت روند مبلغ و میزان واردات برخی از این فرآورده ها، کم اظهاری و اظهار در دیگر تعرفه‌ها که دارای حقوق ورودی کمتری می‌باشند، است. افزایش واردات خمیر کاغذسازی به خاطرمحدودیت تولید داخلی خمیر کاغذسازی و منابع آن و از طرف دیگر به دلیل روند افزایشی واردات و صادرات این فرآورده ها لازم می‌باشد، تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مازاد عرضه به صورت صادرات فرآورده‌های کاغذسازی باعث درآمدزایی شود.

کلیدواژه‌ها