دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 1000334، اسفند 1387 (4) 
بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی در رواناب سطحی

حسین سعادتی؛ شعبانعلی غلامی؛ فرود شریفی؛ سیدعلی ایوب‌زاده


ویژگی‌های مکانیک خاک مناطق مستعد تولید سیلاب واریزه‌ای

علی نجفی نژاد؛ سادات فیض نیا؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ حسن احمدی


برآورد بیشترین بدة لحظه‌ای سیل در حوزه‌های آبخیز کوچک

محمدرضا یزدانی؛ محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی‌چگینی؛ مهدی وفاخواه


اثر روش‌های مختلف جنگلکاری با بذر بر نرخ جوانه‌زنی بذر و

علیرضا علی‌عرب؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری‌نیا؛ سید محسن حسینی


بررسی تغییرات نقطه اشباع الیاف (FSP) چوب راش ایران

محمد آزادفلاح؛ علی‌نقی کریمی؛ کاظم دوست‌حسینی؛ قنبر ابراهیمی؛ اصغر کهندل


بررسی امکان جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله و باطله اداری

مهدی فائزی‌پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ عبدالحسین لهراسبی؛ افشین پیرجانی