دوره و شماره: دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 941، دی 1382 (4) 
ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی


بررسی وتعیین روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران

احمد علیجانپور؛ محمود زبیری؛ نصرت اله ضرغام؛ محمدرضا مروی مهاجر


زون بندی پارک ملی کویر

محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم


بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان