دوره و شماره: دوره 56، شماره 2 - شماره پیاپی 1430، مهر 1382 (3) 
تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان


تعیین مناسب ترین روش آمار برداری در جنگلداری شهری

پریسا پناهی؛ محمود زبیری؛ سیدمحسن حسینی؛ مجید مخدوم


بررسی امکان تولید نهال شاه بلوط (Castanea sativa Mill) در استان گیلان

محمدعلی هدایتی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمد حسین جزیره ای؛ محمود زبیری


بررسی برخی آثار آتریپلکس لنتی فورمیس بر ویژگی های پوشش گیاهی در محیط های تحت کشت

محمد جعفری؛ سیدمرتضی چالاک حقیقی؛ سیدحمیدرضا حبیبیان؛ حسین آذرنیوند