نویسنده = علی اکبر عنایتی
بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

علی اکبر عنایتی؛ رضا ابراهیمی مجدر؛ حسین رسالتی؛ داود پارسا پژوه


بررسی امکان تولید خمیر بیوسودا از باگاس نیشکر

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

علی اکبر عنایتی؛ بهمن سلیمی


بررسی آثار ماده لاک بالزام Lac- Balsam در حفاظت زخم های درختان چنار و کاج از آلودگی قارچی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

نعمت ا... خراسانی؛ علی اکبر عنایتی؛ آزیتا هاشمی طباطبایی


بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری افت ها و راندمان تولید در صنعت تخته فیبر

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

علی اکبر عنایتی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ مجید عزیزی


امکان استفاده از پلی استایرن در ساخت تخته خرده چوب

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

علی اکبر عنایتی؛ علیرضا مرصاد


بررسی امکان بکارگیری تراوس های فرسوده راه آهن در ساخت تخته خرده چوب

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379

علی اکبر عنایتی؛ پیمان بضاعتی پور