کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
معرفی شاخص‌های مناسب ارزیابی پوشش و تولید گیاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان مازندران

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388

حسین ارزانی؛ سهیلا نوری؛ سیدحسن کابلی؛ حمیدرضا مرادی؛ حسن قلیچ‌نیا


بررسی تاثیر آتش‌سوزی در تغییرات پوشش گیاهی و ترکیب گونه

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

جابر شریفی؛ علی‌اکبر ایمانی


اثر لگد کوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد رضاچایی چی؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان