کلیدواژه‌ها = کاغذ روزنامه
بررسی ویژگی‌های جوهرزدایی کاغذ روزنامه باطله

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

امیر زیادزاده؛ احمد جهان‌لتیباری؛ مهدی فائزی‌پور؛ افشین پیرجانی


بررسی تغییر ویژگی‌های مکانیکی کاغذ روزنامه در زاویه‌های مختلف

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

پیمان قبادی‌فر؛ سعید کاظمی‌نجفی؛ سعید مهدوی


ارزیابی مدل‌های آماری برای پیش‌بینی مقاومت به ترکیدن و پاره‌شدن کاغذ روزنامه در صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

محمدهادی مرادیان؛ قنبر ابراهیمی؛ حسین رسالتی؛ آنتونیو دورادو