کلیدواژه‌ها = چوب
ارزیابی سه بعدی پوسیدگی در چوب بلوط با بهره‌گیری از روش غیرمخرب اولتراسونیک

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

سعید کاظمی‌نجفی؛ سارا نجاری؛ کامبیز پورطهماسی؛ علی‌نقی کریمی


تعیین و بررسی رطوبت تعادل چوب در کشورهای همسایه ایران

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

علی‌اکبر عنایتی؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی


بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی