کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
ارزیابی روش‌های اندازه‌گیری زبری با زبری سنج میله‌ای، زنجیر

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

حمیدرضا عظیم‌زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسینقلی رفاهی


اندازه‌گیری و تهیه نقشه جریان ماسه بادی به روش نصب تله‌های رسوبگیر

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

محمدرضا اختصاصی؛ محمدرضا دانشور؛ محمد ابوالقاسمی؛ سادات فیض‌نیا؛ محمدعلی صارمی‌نائینی


تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

غلامرضا زهتاییان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری