نویسنده = ����������������������������� ��������
بررسی و اندازه‌گیری آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر یزد

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ محمود قاسمپوری


تعیین غلظت جیوه در برخی اندام‌‌های باکلان بزرگ(Phalacrocorax carbo)

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

سهراب مظلومی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ سیدمحمود قاسمپوری