نویسنده = ������������ ��������
بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

مجید سرتاج؛ فرزاد فتح اللهی دهکردی؛ یوسف فیلی زاده


کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

دوره 57، شماره 2، مهر 1383

نعمت ا.. خراسانی؛ افسانه شهبازی؛ مجید سرتاج؛ کاظم نصرتی