کلیدواژه‌ها = زربین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثراصلاح خاک نهالستان بر رشد و زنده‌مانی نهال زربینvar. horizontalis) (Cupressus sempervirens در عرصه جنگل‌کاری

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

مسعود طبری؛ حمیدرضا سعیدی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ علی‌رضا علی‌عرب


2. بررسی تغییرات دوام طبیعی گونه زربین منطقه نوشهر در سه ارتفاع

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

وحید تذکررضایی؛ داود پارساپژوه؛ حبیب‌ا... خادمی‌اسلام


3. بررسی مقدمای استقرار درختان مقاوم به خشکی در منطقه پیسوما

دوره 55، شماره 4، دی 1381

سیدعلی اکبر رضایی؛ سیدعلیرضا موسوی