کلیدواژه‌ها = سولفیت سدیم
بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان


تهیه لیگنوسولفونیک اسید از لیگنین کرافت پهن برگان

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

سیداحمد میرشکرایی؛ خلیل زارع گلمغانی