کلیدواژه‌ها = جنگل های ارسباران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وتعیین روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران

دوره 56، شماره 3، دی 1382

احمد علیجانپور؛ محمود زبیری؛ نصرت اله ضرغام؛ محمدرضا مروی مهاجر


2. معرفی جنگل های بلوط در رویشگاه ارسباران

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

فرشاد یزدیان؛ محمدرضا مروی مهاجر