معرفی جنگل های بلوط در رویشگاه ارسباران

نویسندگان

چکیده

جنگل های ارسباران از لحاظ گسترش جزو محدودترین مناطق رویشی کشور محسوب می شوند. این منطقه جنگلی در شمال غربی کشور و در شمال شهرستان تبریز، در ارتفاعات جنوبی حوضه رودخانه ارس قرارگرفته است. پوشش گیاهی منطقه ارسباران دارای تنوع گونه ای بسیار زیادی است و از تعدادی عناصر بومی تشکیل شده است. بنابر مطالعات صورت گرفته در سال 1376، مساحت رویشگاه های جنگلی باقیمانده با تراکم تاج پوشش بیش از 5 درصد به حدود 140000 هکتار می رسد. در این منطقه دو گونه بلوط به اسامی Quercus Komarovii A.Camus(=Q.longifolia C.Koch) (با نام محلی آق پالیت) و Quercus macranthra Fish.et Mey (با نام محلی قره پالیت) یافت می شوند. با توجه به پراکنش تیپ های جنگلی متشکل از گونه های فوق که در شرایط مختلف فیزیوگرافی و بوم شناختی ظاهر می شوند، اختلاف های بارزی بین این دو رویشگاه مشاهده می شود که شامل خصوصیات فیزیوگرافی مانند اختلاف ارتفاع از سطح دریا، وسعت پراکنش، تنوع تیپ و خصوصیات کلی اقلیمی و زمین شناسی است.

کلیدواژه‌ها