نویسنده = ������������ ������
بررسی وضعیت عرضه و تقاضای فراورده‌های کاغذی و راهکارهای بهبود آن

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

علی رفیقی؛ سعید امیری؛ علی‌اکبر عنایتی؛ محمدمهدی فائزی‌پور


بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

هادی رحمانی؛ سعید امیری؛ داود پارسا پژوه؛ علی رفیقی