کلیدواژه‌ها = نهشته‌های کواترنر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت به فرسایش پادگانه‌های کواترنر حوزه آبخیز طالقان

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

سادات فیض‌نیا؛ علی محمدیان‌بهبهانی؛ محمدصادق زکی‌خانی