کلیدواژه‌ها = شماره منحنی و روش ترسیمی برآورد روناب
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش ترسیمی SCS در حوزه های آبخیز کوچک

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

محمدرضا یزدانی؛ محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی