نویسنده = ������������ �������������...
بررسی و ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

ایرج صالح؛ حبیب‌ا... سلامی؛ رضا شمس‌الدین‌وندی