نویسنده = قورت‌تپه، عبدا... حسن‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی حوزه آبخیز رودخانه محمودآباد شاهین‌دژ

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

توران جعفرپور؛ احمد محمودزاده؛ عبدا... حسن‌زاده قورت‌تپه