نویسنده = ������������ ����������
پهنه‌‌بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از HEC-GeoRAS

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

گلاله غفاری؛ کریم سلیمانی؛ ابوالفضل مساعدی