نویسنده = ���������������� ��������
بررسی قابلیت تصویر ماهواره لندست 7 برای تهیه نقشه گستره جنگل

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

امید رفیعیان؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ منوچهر نمیرانیان