نویسنده = ������������������ ����������
بررسی قابلیت تولید خمیر کاغذ سودا از ساقه کلزا برای ساخت کاغذ فلوتینگ

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

راحله سفیدگران؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی‌نجفی