نویسنده = ���������������� �������� ��������
تهیه لیگنوسولفونیک اسید از لیگنین کرافت پهن برگان

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

سیداحمد میرشکرایی؛ خلیل زارع گلمغانی