نویسنده = �������������� ��������
بررسی اثر اسید سیتریک برحفظ کیفیت ماهی قزل‌آلا در سردخانه

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

عاصفه لطیفی؛ سهراب معینی؛ سعید یارمند؛ مهدی یوسفیان