کلیدواژه‌ها = زمان‌سنجی
بررسی هزینه تولید گروه قطع (اره موتوری)‌ در جنگل‌های اسالم استان گیلان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

مهرداد نیکوی؛ هوشنگ سبحانی؛ باریس مجنونیان؛ محمدرضا مروی‌مهاجر؛ جهانگیر فقهی


بررسی عملکرد ماشین جمس در بارگیری چوب و مقایسه آن با لودر

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

هوشنگ سبحانی؛ رضا عزیزی؛ باریس مجنونیان