کلیدواژه‌ها = صادرات و واردات مبلمان
بررسی وضعیت بازرگانی خارجی مبلمان در ایران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

علی فتح‌اله زاده؛ سعید امیری؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌پور