کلیدواژه‌ها = شاخص
ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ویرو رامیان)

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

محسن محسنی‌ساروی؛ سیدهاشم حسینی؛ حسن احمدی؛ علی نجفی‌نژاد


واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسروی


مطالعه مکان‌یابی واحدهای صنایع چوب (تخته چندلا و روکش)

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

مجید عزیزی؛ سعید امیری؛ عزیز ا... معماریانی