کلیدواژه‌ها = ویژگی های مکانیکی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر استیله کردن ذرات چوب بر انتقال حرارت در سیکل پرس

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

مریم قربانی‌کوکنده؛ کاظم دوست‌حسینی؛ علی‌نقی کریمی؛ بهبود محبی


2. بررسی امکان بهره گیری از پسماندهای ام دی اف در فرایند تولید این فرآورده

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

سعید مرادی‌کیا؛ کاظم دوست‌حسینی؛ احمد جهان‌لتیباری