کلیدواژه‌ها = درجه روانی
بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان


بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی