نویسنده = ������������������������� ������ ���������������������
تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیل با بهره‌گیری از روش گشتاورهای خطی در حوزه هلیل‌رود (جیرفت)

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388

علی سرحدی؛ سعید سلطانی؛ رضا مدرس؛ سید جمال‌الدین خواجه‌الدین