نویسنده = سلطانی‌کوپایی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تصویرهای ماهواره‌ای MODIS و شاخص NDSI به منظور تهیه نقشه‌های پوشش برفی

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

بهزاد رایگانی؛ سعید سلطانی‌کوپایی؛ سیدجمال‌الدین خواجه‌الدین؛ سوسن براتی