نویسنده = ������������ ��������������
بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در خاک‌های شور و گچی مراتع قشلاقی اشتهارد

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

عباس احمدی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم مقیسه