نویسنده = �������������������� ��������
مقاومت به مواد شیمیایی مواد مرکب الیاف طبیعی- پلی اتیلن سنگین

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

مجید چهارمحالی؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی


بررسی امکان استفاده از کارتن کهنه1 (OCC) به‌منظور بهبود کیفیت

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

کاظم دوست‌حسینی؛ مجید چهارمحالی؛ محمدعلی پودینه‌پور