نویسنده = ������������ ������
واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسروی


بررسی اقتصادی برداشت گونه آنغوزه در منطقه طبس

دوره 58، شماره 4، دی 1384

حسن خسروی؛ علی اکبر مهرابی