نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اثر اسید سیتریک برحفظ کیفیت ماهی قزل‌آلا در سردخانه

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

عاصفه لطیفی؛ سهراب معینی؛ سعید یارمند؛ مهدی یوسفیان


اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L .

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

سکینه یگانه؛ باقرمجازی امیری؛ مهدی یوسفیان؛ محمدعلی نعمت اللهی