نویسنده = ������������������ ���������� ����������
بررسی آثار ماده لاک بالزام Lac- Balsam در حفاظت زخم های درختان چنار و کاج از آلودگی قارچی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

نعمت ا... خراسانی؛ علی اکبر عنایتی؛ آزیتا هاشمی طباطبایی