نویسنده = مجید مخدوم
مسیریابی بر اساس اصول زیست‌محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین در شرق تهران)

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

علی‌اصغر درویش‌صفت؛ هما احمدی؛ مجید مخدوم؛ شیرین ابوالقاسمی


بررسی زمان‌سنجی و هزینه‌یابی اسکیدر اچ اس ام 904

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

اکبر نجفی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ مجید مخدوم؛ محمدرضا مروی‌مهاجر


زون بندی پارک ملی کویر

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم


تعیین مناسب ترین روش آمار برداری در جنگلداری شهری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

پریسا پناهی؛ محمود زبیری؛ سیدمحسن حسینی؛ مجید مخدوم