نویسنده = �������������� ���������� ������������
ایجاد ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان توسط پرتو فرابنفش

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

قباد آذری تاکامی؛ حمید فرحمند؛ برزان بهرامی کمانگر