نویسنده = نجفی، سعید کاظمی
تعداد مقالات: 4
1. مقاومت به مواد شیمیایی مواد مرکب الیاف طبیعی- پلی اتیلن سنگین

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

مجید چهارمحالی؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی


2. بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 4، دی 1384

سعید کاظمی نجفی؛ علیرضا عباسی مرشت؛ قنبر ابراهیمی


3. بررسی خواص راستایی تخته خرده چوب به وسیله روش استاتیک واکوستیک

دوره 56، شماره 3، دی 1382

سعید کاظمی نجفی؛ ویچیتا بوکور؛ قنبر ابراهیمی


4. استفاده از آرد گال به عنوان فیلر چسب فنل فرم آلدئید در ساخت تخته لایه

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379

سعید کاظمی نجفی؛ کاظم دوست حسینی