نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی عوامل موثر بر تخریب اراضی در دشت ورامین

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

عمّار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان


واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسروی


ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی و ارائه یک مدل منطقه‌ای در حوزه آبخیز ماهان (با تاکید بر فرسایش آبی)

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

غلامرضا زهتابیان؛ محمدرضا جوادی؛ حسن احمدی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد یزدان‌پناه


کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

غلامرضا چمن پیرا؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی


بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

باقر قرمز چشمه؛ سادات فیض نیا؛ جعفرغیومیان؛ غلامرضا زهتابیان


تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده)

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ بهرام امیری


تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان


بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر روی سه گونه مرتعی Avena barbata ,Agropyron intermedinm و Panicum antidotale

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذر نیوند؛ محمد مهدی شریفی کاشان