نویسنده = ���������� ��������
بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریب بهشهر

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

مریم شکری؛ محمدعلی بهمنیار؛ محمدرضا طاطیان


بررسی پیامد آتش بر پوشش گیاهی تختی ییلاق پارک ملی گلستان

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

مریم شکری؛ نصرت الله صفائیان؛ عبدالناصر اترک چالی