نویسنده = ���������������� ��������
پهنه‌‌بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از HEC-GeoRAS

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

گلاله غفاری؛ کریم سلیمانی؛ ابوالفضل مساعدی


نقش عوامل هیدرواقلیم در وقوع سیل حوضه نکارود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن